Blog, Case Study, Marketplaces  - kwiecień 11, 2022

Poznaj przydatne narzędzia dla sprzedawców na eBay

Przemek Brejwo 4 min czytania

Sprzedawcy wystawiający swoje produkty za pośrednictwem platformy eBay mają do swojej dyspozycji szereg narzędzi. Pomagają im one w tworzeniu i zarządzaniu aukcjami, kontrolowaniu i analizowaniu osiąganych wyników oraz prowadzeniu kampanii reklamowych. W artykule znajdziesz informacje dotyczące dostępnych rozwiązań przydatnych dla sprzedawców eBay.

Wystawianie i zarządzanie aukcjami na eBay

Na początku należy zaznaczyć, że niżej wymienione narzędzia nie są dostępne dla nowych sprzedawców prywatnych. Aby uzyskać do nich dostęp, należy posiadać na koncie sprzedawcy przynajmniej 10 pozytywnych opinii od klientów, a od pierwszej sprzedaży musi upłynąć 90 dni.

Menedżer sprzedaży

Pierwszym z oferowanych przez eBay rozwiązań umożliwiającym zarządzanie wszystkimi aukcjami bezpośrednio ze strony „Mój eBay” jest Menedżer sprzedaży. Dzięki niemu można nie tylko zarządzać aktywnymi oraz zaplanowanymi ofertami sprzedaży, lecz także sprzedanymi przedmiotami. Co więcej, narzędzie umożliwia komunikację z kupującymi przy pomocy szablonów wiadomości i opinii, a także drukowanie wystawionych faktur. Menedżer sprzedaży jest rekomendowany sprzedawcom o średnich obrotach i jest dostępny poprzez „Mój eBay”.

Istnieje również bardziej rozbudowana wersja tego narzędzia – Zaawansowany menedżer sprzedaży. Poza funkcjami podstawowego menedżera, sprzedawca korzystający z tego rozwiązania ma do dyspozycji dodatkowe opcje ułatwiające zarządzanie ofertami. Pierwszą z nich jest możliwość stworzenia profesjonalnie wyglądających aukcji, co może przekładać się bezpośrednio na polepszenie wyników sprzedaży. Zaawansowany menedżer pozwala również na planowanie ofert, wystawianie ich zbiorczo, a także wykorzystywanie tych samych ofert ponownie. 

Co więcej, narzędzie to daje możliwość zarządzania magazynem. Wprowadza również funkcje automatyczne, takie jak wystawianie opinii czy też wysyłanie maili. Daje też dostęp do miesięcznych raportów pozwalających na przeanalizowanie odnotowanych zysków i strat. To rozwiązanie dedykowane jest sprzedawcom posiadającym duże obroty, a dostęp do niego jest możliwy – podobnie jak w przypadku poprzedniego rozwiązania – z poziomu zakładki „Mój eBay”.

Wymiana plików

Kolejnym narzędziem stworzonym w celu ułatwienia sprzedawcom działalności na eBayu jest Wymiana plików. Dzięki niemu możliwe jest przesyłanie ofert do serwisu w formatach MS Excel lub CSV. W tym narzędziu istnieje również możliwość zbiorczego tworzenia i wystawiania ofert sprzedaży. Ponadto poprawianie oraz ponowne wystawianie ofert jest możliwe przy użyciu jednego pliku. Ostatnią zaletą tego rozwiązania jest możliwość pobrania aktualnych oraz historycznych raportów sprzedaży. Korzystanie z wymiany plików zalecane jest głównie sprzedawcom o dużych obrotach. Dostęp do Wymiany plików również uzyskasz dzięki panelowi „Mój eBay”.

Narzędzia zewnętrzne zintegrowane z eBay

Ostatnie rozwiązanie dedykowane jest sprzedawcom posiadającym własny sklep internetowy, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż na eBayu. W tym celu wykorzystywane są narzędzia zewnętrzne zintegrowane z eBay. Pozwalają one eksportować oferty ze swojego sklepu internetowego, a także zarządzać zamówieniami i sprzedażą z poziomu zewnętrznej aplikacji sklepowej zintegrowanej z eBay.

Narzędzia do kontroli wyników sprzedaży

Jeśli chodzi o kontrolę wyników i analizy sprzedaży, pierwszym z dostępnych dla sprzedawców rozwiązań są Wskaźniki sprzedawcy.

Wskaźniki sprzedawcy

Pomagają one monitorować wyniki sprzedaży, poziom zadowolenia klientów, a także status opłat. Co więcej, informują o statusie „SuperSprzedawcy” oraz statusie sprzedającego pod kątem zgodności produktów, zadowolenia kupujących i zadłużenia konta. Podają również informację o szczegółowych ocenach względem średnich ocen wszystkich sprzedawców w danej kategorii. Zapewniają także raporty dotyczące szczegółowych ocen, a w przypadku niespełniania wymagań – ostrzeżenia i informacje dotyczące rekomendowanych działań. Warunkiem użytkowania tego narzędzia jest zdobycie przynajmniej 10 ocen szczegółowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wskaźniki sprzedawcy są dostępne bezpośrednio z panelu „Mój eBay”.

Raporty ze sprzedaży

Sposobem na zdobycie szczegółowych informacji na temat sprzedaży oraz ponoszonych opłat jest skorzystanie z Raportów ze sprzedaży. Jest to narzędzie pozwalające monitorować łączną sprzedaż, liczbę oraz odsetek ofert zakończonych sprzedażą, a także średnie ceny sprzedaży. Ponadto przy pomocy tego rozwiązania istnieje możliwość monitorowania wysokości opłat ponoszonych na rzecz platform pośredniczących w sprzedaży, tj. eBay oraz PayPal. Korzystanie z tego narzędzia zalecane jest sprzedawcom o małych oraz średnich obrotach. Warunki, jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać do niego dostęp, to posiadanie przynajmniej 10 opinii oraz konieczność dokonania przynajmniej 1 sprzedaży przedmiotu w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Raporty znajdziesz w zakładce „Mój eBay”.

U sprzedawców o dużych oraz bardzo dużych obrotach sprawdzi się natomiast bardziej szczegółowe narzędzie, jakim są Rozszerzone raporty ze sprzedaży. Poza funkcjami wymienionymi powyżej Rozszerzone raporty zapewniają również wgląd w informacje o sprzedaży według kategorii i formatów, możliwość wyboru pomiędzy danymi w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym oraz podsumowanie opłat i ich ewentualnych zwrotów. Subskrypcja jest automatyczna dla użytkowników „Sklepów eBay”, a dostęp do tego narzędzia – podobnie jak w przypadku jego podstawowej wersji – jest dostępny poprzez „Mój eBay”.

Badania rynkowe Terapeak

Kolejnym sposobem na zebranie informacji o trendach zakupowych i sprzedażowych na platformie eBay są badania rynkowe oferowane przez firmę Terapeak. Należy jednak podkreślić, że jest to narzędzie dostępne dla sprzedawców działających w określonych krajach. Należą do nich: Australia, Francja, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. 

Korzystanie z badań Terapeak pozwala na sprawdzenie średnich cen sprzedaży danego produktu, a także efektywności stosowanych formatów ofert (Kup teraz czy Licytacja). Umożliwia też wyszukiwanie odpowiednich słów kluczowych oraz kategorii dla swoich ofert. Dodatkowo daje sprzedawcom możliwość analizy trendów dotyczących kupowania i sprzedaży, jak również działań innych sprzedawców. Z tego narzędzia mogą korzystać wszyscy sprzedawcy, bez względu na wielkość sprzedaży, a dostęp do niego jest możliwy poprzez Terapeak, w zakładce „Mój eBay”.

Listing Analytics

Ostatnim z rozwiązań zapewnianych przez eBay w celu optymalizacji sprzedaży jest Listing Analytics. Jest to narzędzie pozwalające na sprawdzenie kluczowych wskaźników oraz efektywności ofert. Podobnie jak w przypadku badań Terapeak, na tę chwilę jest ono dostępne wyłącznie dla użytkowników zagranicznych serwisów eBay. W skład obsługiwanych przez Listing Analytics krajów wchodzą: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Włochy. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy otworzyć zakładkę „Mój eBay”, a następnie wybrać „Aplikacje”.

Reklamy na eBay

Sprzedawcy oferujący swoje produkty na zagranicznych rynkach (ebay.de oraz ebay.co.uk) mają możliwość promowania ofert przy pomocy reklam. Dzięki temu mogą dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów, a opłaty ponoszą wyłącznie w przypadku dokonania sprzedaży. Wysokość prowizji przeznaczanej na reklamy ustalana jest samodzielnie, jednak należy pamiętać, że im wyższa stawka, tym większa liczba użytkowników, do których dotrze. Miejsce wyświetlania reklamy oraz jej częstotliwość zależą również od tego, czy promowana oferta odpowiada potrzebom kupujących. Dostęp do reklam możliwy jest za pomocą interfejsu niemieckiego oraz brytyjskiego eBaya.

Aby zwiększyć skuteczność sprzedaży na eBay, sprzedawcy powinni zapoznać się z oferowanymi przez platformę narzędziami, a następnie wybrać rozwiązania optymalne dla swojej działalności. W przypadku narzędzi do wystawiania ofert oraz zarządzania aukcjami, kluczowymi czynnikami są wielkość sprzedaży oraz pożądane efekty. Jeśli chodzi o analizę osiąganych wyników sprzedaży i generowanie raportów, większość oferowanych przez eBay rozwiązań jest dostępna po spełnieniu określonych wymagań, jak minimalna liczba uzyskanych opinii czy sprzedaż w wybranych serwisach zagranicznych. Reklamy są natomiast dostępne wyłącznie dla niemieckiej oraz brytyjskiej wersji portalu.